Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen dokumentum tartalmazza a Bodnár József E.V mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett www.fovarosinfo.com internetes oldalon (a továbbiakban: Honlap) keresztül elérhető hirdetési és reklámozási szolgáltatás vásárlóira (a továbbiakban: Vásárló) vonatkozó általános szerződési feltételeket (a továbbiakban: ÁSZF).

Jelen ÁSZF a Szolgáltató valamennyi, a Honlapon keresztül a Vásárló által megvásárolható szolgáltatás vásárlási feltételeit tartalmazza.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a

Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

A szerződés nyelve magyar és a szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat Szolgáltató nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető, és nem megtekinthető, ide nem értve a megrendelések adatait.

Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

1. A Szolgáltató adatai

 1. Név: Bodnár József E.V.
 2. Székhely: 1214 Budapest Erdősor utca 131. 1/3
  Nyilvántartási szám: 39170106
  Adószám: 66794149-1-43
  Számlavezető pénzintézet: Budapest Bank
  Számlaszám: 10100826-54689600-02004008
  E‐mail: marketingkampanyok@gmail.com
  Telefon: +36 70 240 30 30
 3. Tárhelyszolgáltató adatai:

Neve: MikroVPS Kft.
Címe: 9985 Felsőszölnök, Hármashatár út 33.
Adószám: 25189861-2-18
EU adószám: HU25189861

A szolgáltatás ügyfélszolgálat elérhetőségei:

 • e-mail: support@mikrovps.hu
 • telefon: +3694200210

Adatvédelmi szabályzat: https://www.mikrovps.net/hu/about-us/privacy-policy

6. A Honlapon elérhető szolgáltatások

A Honlap  Szolgaltatasok.Net oldala INGYENES. (a továbbiakban együtt: Szolgáltatás). A szolgaltatasok.net Partner oldala a Fovarosinfo.com  weboldal.  Ha szeretne megjelenni a szolgaltatasok.net oldalon is,  akkor egyszeri díj megfizetés kell a fovarosinfo.com oldalon a “Standard 3 éves csomagra” Így a szolgáltatása felkerül a előfizetett https://fovarosinfo.com oldalra és + AJÁNDÉKBA a szolgaltatasok.net oldalra is ami INGYENES SZOLGÁLTATÁS.

Vásárló az alábbi módon tud megrendelést leadni a Honlapon elérhető Szolgáltatásokra:

Vagy közvetlenül a https://fovarosinfo.com/hirdetni-szeretnek/ menüpont alatt vagy a https://www.szolgaltatasok.net Honlap felső részén található ’HIRDETNI SZERETNÉK’ menüpontra kattint és utána a Standard 3 éves csomagra előfizet -re kattint és a link átviszi a  https://fovarosinfo.com “Hirdetni szeretnék” felületre ahol betudja küldeni a szolgáltatását. Utána a cég kap egy díjbekérőt ha megfelel a jogszabályoknak és utána a megadott számlaszám befizetés után kiállításra kerül elektronikusan a számlája. Ezután felkerül a fizetett https://fovarosinfo.com weboldalra és AJÁNDÉKBA még a https://szolgaltatasok.net oldalra is.

TOVÁBBI Általános Szerződési Feltételek olvasható Partner oldalunkról: https://fovarosinfo.com

3. A Szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos felelősség

Szolgáltató a Szolgáltatás keretében arra vállal felelősséget, hogy:

 • a Honlap elérhetőségét biztosítsa,
 • a Honlapon keresztül legjobb szakmai tudása szerinti tartalom szerinti Szolgáltatás legyen elérhető.

Szolgáltató nem vállal felelősséget:

 • a Vásárló által közzétett hirdetés és reklám tartalmáért, azon információk pontosságáért, valamint a hirdetések és reklámok valódiságáért,
 • a Vásárló által meghirdetett szolgáltatások minőségéért és jogszerűségéért,
 • a Vásárlók által a Honlapra feltöltött felhívásokkal, ajánlatokkal, továbbá az ezek alapján létrejövő szerződésekkel kapcsolatban,
 • azért, ha a Szolgáltatás azért nem tudja elérni a kívánt célt, mert Vásárló nem ad meg minden releváns információt, valamint a megadott információkat pontatlanul adja meg,
 • a Vásárló által használt internetböngésző nem megfelelően működik,
 • a Vásárló az internetszolgáltatójának hibájából eredően nem tudja elérni a Honlapot,
 • ha a Vásárló a Honlapot nem rendeltetésének megfelelően használja,
 • a Vásárló előzetes elvárásainak való megfeleléséért.

Vásárló nem helyezhet el olyan hirdetést a weboldalon, amelyben:

 • szerzői jogokat, személyhez fűződő jogokat, kegyeleti jogot, valamint személyes adatok védelméhez való jogokat sért,
 • erőszakra, jogszabálysértésre buzdít, illetve a személyes vagy közbiztonságot, környezetet, illetve természetet károsító magatartásra ösztönöz, önkényuralmi jelképeket tartalmaz,
 • a gyermek- és fiatalkorúaknak szól és fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésüket károsíthatja,
 • pornográf, szexuális szolgáltatás igénybevételének előmozdítására, szexuális ingerkeltésre irányul,
 • olyan áruk reklámozását valósítja meg, amelyek előállítása vagy forgalmazása jogszabályba ütközik,
 • tiltott gyógyszerreklámnak minősül,
 • külföldön szervezett szerencsejátékhoz vagy ajándéksorsoláshoz kapcsolódik,
 • megtévesztő reklámnak minősül (különösen, ha a megtévesztő információ az áru általános jellemzőire, árára, vásárlás feltételeire, a Vásárló megítélésére, az őt megillető jogokra, minősítésére vonatkozik),
 • dohányáruk, kábítószerek, tudatmódosító anyagok, vagy bármely, hasonló hatású szerek reklámja,
 • védett állatok kereskedelmét, azokból készült termékek kereskedelmét elősegítő hirdetés,
 • minden egyéb, a fentiekben fel nem sorolt olyan hirdetés, reklám, információ, melyet hatályos jogszabály tilt.

A szolgáltatások standard hirdetésére vonatkozó felelősség:

 • Szolgáltató nem engedélyezi a vallási, politikai vagy hitéleti hirdetések közzétételét,
 • Szolgáltató nem engedélyezi a durva, obszcén, kirekesztő nyelvezetű hirdetések közzétételét,
 • Szolgáltató nem teszi közzé a hiányos vagy rossz minőségű hirdetéseket.

A kiemelt szolgáltatásokra (szalaghirdetés) vonatkozó felelősség:

 • Szolgáltató nem engedélyezi a vallási, politikai vagy hitéleti hirdetések közzétételét,
 • Szolgáltató nem engedélyezi a durva, obszcén, kirekesztő nyelvezetű hirdetések közzétételét,
 • Szolgáltató nem teszi közzé az olyan hirdetéseket, melyekben a Vásárló nem a saját szolgáltatását hirdeti,
 • Szolgáltató kizárólag a latin ABC-ben megírt szalaghirdetést teszi közzé.

A banneres megjelenésre vonatkozó felelősség:

 • Szolgáltató nem engedélyezi a vallási, politikai vagy hitéleti hirdetések közzétételét,
 • Szolgáltató nem engedélyezi a durva, obszcén, kirekesztő nyelvezetű hirdetések közzétételét.

4. Szolgáltatás díja, azok megfizetésének módja

https://www.szolgaltatasok.net oldalon INGYENES ennek feltétele Partner oldalunkra előfizet: (STANDARD 3 éves csomagra előfizet fovarosinfo.com esetén)

TOVÁBBI Általános Szerződési Feltételek olvasható Partner oldalunkról díja és megfizetésének módja: https://fovarosinfo.com

5. Adatbeviteli hibák javítása

Vásárlónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Honlapon bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására az űrlap módosításával.

Amennyiben a Vásárló véglegesítette rendelését és a megadott adatokban hibát fedez fel, akkor a lehető legrövidebb időn belül kezdeményeznie kell a rendelése törlését, vagy módosítását. A hibás rendelés törlését a megrendeléskor megadott e-mail címről küldött levéllel, vagy telefonhívással jelezheti Vásárló a Szolgáltató felé. Ezt követően a helyes adatokat tartalmazó rendelés újra feladható.

6. Fizetés

https://www.szolgaltatasok.net oldalon INGYENES ennek feltétele Partner oldalunkra előfizet: (STANDARD 3 éves csomagra előfizet fovarosinfo.com esetén)

TOVÁBBI Általános Szerződési Feltételek olvasható Partner oldalunkról díja és megfizetésének módja: https://fovarosinfo.com

7. Számla

Szolgáltató a Vásárló részére elektronikus úton a megadott e-mail címére küldi el számláját.

8. Külföldre történő értékesítés

A Szolgáltató nem különbözteti meg az értékesítés során az Európai Unió területén belüli vásárlókat.

A külföldi értékesítés során a kommunikáció és a vásárlás nyelve a magyar nyelv, a Szolgáltató nem köteles a Vásárló tagállama szerinti nyelven kommunikálni a Vásárlóval.

A Szolgáltató nem köteles megfelelni a Vásárló tagállama szerinti nemzeti jogban az érintett Szolgáltatással kapcsolatban meghatározott szerződésen kívüli követelményeknek, például címkézési vagy ágazatspecifikus követelményeknek, vagy, hogy tájékoztassa a Vásárló ezekről a követelményekről.

A Vásárló a jelen ÁSZF szerint élhet jogérvényesítési lehetőségeivel.

A fizetés a Szolgáltató által meghatározott pénznemben valósul meg.

A Szolgáltató visszatarthatja a Szolgáltatás teljesítését, ameddig meg nem győződik arról, hogy a Szolgáltatás árának kifizetése sikeresen megtörtént az elektronikus fizetési megoldás használatával (ideértve azt az esetet is, amikor az átutalással fizetett Szolgáltatás esetén a Vásárló a tagállama szerinti pénznemben utalja el a vételárat és az átváltás, valamint a banki jutalékok, költségek miatt a Szolgáltató nem kapja meg teljes mértékben a vételár összegét), amennyiben a Szolgáltatás ára nem került teljes mértékben kifizetésre, a Szolgáltató a vételár kiegészítésére hívhatja fel a Vásárlót.

9. A Vásárlóra vonatkozó rendelkezések

9.1 Felmondási és elállási jog

A fogyasztók és vállalkozások közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet értelmében a fogyasztónak minősülő Vásárló a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja felmondási (elállási) jogát.

Vásárló a felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a Szolgáltató 1. pontban feltüntetett elérhetőségeinek egyikére. Ebből a célból a Vásárló felhasználhatja a https://fovarosinfo.com/az-elallasi-felmondasi-nyilatkozat/ elérhető felmondási nyilatkozat mintát is. A Vásárló határidőben gyakorolja felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy felmondási jogát az e pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja Vásárló felmondási nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Vásárló az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Vásárló levelét ajánlott küldeményként köteles postára adni, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

A szolgáltatástól való elállás esetén Vásárlónak figyelembe kell vennie, hogy Szolgáltató csak a szolgáltatás azon díját köteles visszatéríteni, amit a Vásárló még nem vett igénybe. A felhasználást a Szolgáltató minden esetben egyedileg állapítja meg.

9.2 Szavatossági jogok

9.2.1 Kellékszavatosság

Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén (hibás a teljesítés különösen, ha a szolgáltatás valamilyen minőségi, vagy mennyiségi hibában szenved, így különösen, ha a szolgáltatás vagy a Honlap a Szolgáltató oldaláról elérhetetlen) a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet.

Fogyasztói szerződés esetén Vásárló az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a hibákért, amelyek a szolgáltatásnyújtás időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait Vásárló érvényesíteni már nem tudja.

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

Vásárló – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval.

A Vásárló közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vásárló igazolja, hogy a szolgáltatást a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Vásárlónak felróható okból keletkezett, nem köteles Vásárló által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

10. Jogérvényesítési lehetőségek

10.1 Panaszügyintézés helye, ideje, módja

Vásárló a szolgáltatással vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos kifogásait az 1-es pontban feltüntetett elérhetőségeken keresztül gyakorolhatja.

Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszt rögzíti és 30 napon belül érdemi választ küld.

Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében az elektronikus levelezési címre történő válaszadást, vagy postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Vásárlót.

10.2 Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben Szolgáltató és Vásárló között esetlegesen fennálló jogvita Szolgáltatóval folytatott tárgyalások során nem rendeződik, a Vásárló jogosult:

 • Panasztételre a fogyasztóvédelmi hatóságnál,
 • Békéltető testület eljárásának kezdeményezésére

A Békéltető testületek elérhetőségei:

Baranya Megyei Békéltető Testület Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36. Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109. Telefonszáma: (72) 507-154

Fax száma: (72) 507-152
Elnök: Dr. Bodnár József
E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500 Fax száma: (76) 501-538

Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna
E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető TestületCíme: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775
Fax száma: (66) 324-976
Elnök: Dr. Bagdi László
E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu; bmkik@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870
Fax száma: (46) 501-099

Elnök: Dr. Tulipán Péter
E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

Budapesti Békéltető TestületCíme: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Elnök: Dr. Baranovszky György
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék Fax száma: (62) 426-149

Elnök: Dr. Horváth Károly E-mail cím: info@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető TestületCíme: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6. Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312
Elnök: Dr. Vári Kovács József
E-mail cím: fmkik@fmkik.hu; bekeltetes@fmkik.hu

Gyır-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a. Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
Fax száma: (96) 520-218

Elnök: Horváth László
E-mail cím: bekelteto@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10. Telefonszáma: (52) 500-735
Fax száma: (52) 500-720

Elnök: Dr. Hajnal Zsolt E-mail cím: hbkik@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető TestületCíme: 3300 Eger, Faiskola út 15. Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440. Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék Fax száma: (36) 323-615

Elnök: Dr. Gordos Csaba E-mail cím: hkik@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. Telefonszáma: (56) 510-610
Fax száma: (56) 370-005

Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-010
Fax száma: (34) 316-259

Elnök: Dr. Rozsnyói György E-mail cím: kemkik@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető TestületCíme: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a Telefonszám: (32) 520-860
Fax száma: (32) 520-862
Elnök: Dr. Pongó Erik
E-mail cím: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető TestületCíme: 1055 Budapest Kossuth tér 6-8. Telefonszáma: (1) -474-7921

Fax száma: (1) -474-7921
Elnök: dr. Csanádi Károly
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6. Telefonszáma: (82) 501-000
Fax száma: (82) 501-046

Elnök: Dr. Novák Ferenc E-mail cím: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2. Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180
Fax száma: (42) 420-180

Elnök: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető TestületCíme: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. Telefonszáma: (74) 411-661
Fax száma: (74) 411-456
Elnök: Dr. Gáll Ferenc
E-mail cím: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető TestületCíme: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2. Telefonszáma: (94) 312-356
Fax száma: (94) 316-936
Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán
E-mail cím: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3. Telefonszáma: (88) 429-008
Fax száma: (88) 412-150

Elnök: Dr. Vasvári Csaba
E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

Zala Megyei Békéltető TestületCíme: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
Telefonszáma: (92) 550-514
Fax száma: (92) 550-525
Elnök: Dr. Molnár Sándor
E-mail cím: zmkik@zmkik.hu; zmbekelteto@zmkik.hu

 • Online vitarendezés

Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan tudják rendezni a következő linken https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&reload=false

elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján.

 • Bírósági eljárás kezdeményezésére.

11. Egyéb rendelkezések

11.1 Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása

Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Vásárlók Honlapon történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Vásárlóval szemben, azokat a módosítást követően indított ügyekre kell alkalmazni.

Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Honlapon, előzetes figyelmeztetés nélkül. A Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy a Honlapot más domainnév alá helyezze át.

11.2 Szerzői jogok

A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog védelme alatt állnak.

Szolgáltató a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak, bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, megvalósítást).

A Honlap tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett csak.

A Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Vásárlónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2020. 06.01

Jelen dokumentum letölthető változata a következő linkre kattintva érhető el:

ÁSZF Letöltése
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Elállási/felmondási nyilatkozat Letöltése
Fovarosinfo.com elállási_felmondási nyilatkozatminta